Valet i Skånes 33 kommuner

Dags att uppsummera de kommunala valresultaten i Skåne:


Säkra borgerliga majoriteter

Lomma: Här får M egen majoritet och behöver inte förlita sig på stöd från allianskollegor. Det hindrar dock inte att M tar in ett eller flera allianspartier i en koalition.

Vellinge: M tappar stort, men får ändå egen majoritet med 28 mandat av 51.

Staffanstorp: Har hittills letts av en borgerlig minoritetskoalition utan KD. M går starkt fram till 19 av 41 mandat och behöver numera bara stöd av ytterligare ett borgerligt parti.

Höganäs: Även här går M starkt framåt till 19 av 41 mandat och behöver bara stöd av ytterligare ett borgerligt parti.

Ängelholm: I denna kommun bryter M rikstrenden och går svagt bakåt. Det beror på att det nybildade Engelholmspartiet, som leds av en avhoppad C-partist, tagit röster främst från de borgerliga och får fyra mandat. Trots detta får alliansen egen majoritet med 28 mandat av 51.

Kävlinge: Har hittills styrts av en borgerlig koalition i minoritet, med SD som vågmästare. Både M och FP går framåt här och säkrar tillsammans med C och KD en egen alliansmajoritet med 25 mandat av 49. Noterbart är att SD backar kraftigt i Kävlinge, men detta beror på att partiet knoppat av lokalpartiet Kävlingebor.

Lund: Brukar växla majoritet efter varje val, men det verkar som om den förbannelsen är bruten nu. Den styrande alliansen tappar ett mandat, men kan ändå regera vidare med egen majoritet, 33 mandat av 65.

Någorlunda säkra borgerliga styren med stöd av andra partier

Höör: Kommunen har tidigare styrts av alliansen med stöd av SPI. Denna konstellation går tillbaka ett mandat, men har fortfarande egen majoritet med 22 mandat av 41.

Hörby: Kommunen styrs av en borgerlig allians tillsammans med MP och denna konstellation får även lika många mandat efter valet, 24 av 41.

Skurup: Har styrts av en borgerlig allians med stöd av Kommunens Väl. KD åker ur fullmäktige, men dess mandat fångas upp av M och därför kan koalitionen fortsätta styra kommunen med 23 mandat av 41.

Säkra rödgröna majoriteter:

Malmö: Kommunen har styrts av en rödgrön majoritetskoalition, som tappade ett mandat men som fortfarande har majoritet med 31 mandat av 61.

Bromölla: Här har S haft egen majoritet, men måste nu få stöd av både V och MP för att kunna fortsätta styra med 16 mandat av 31.

Oklart läge i kommuner med tidigare rödgrönt styre:

Bjuv: Kommunen har styrts av en röd-röd majoritetskoalition, men efter detta valet räcker inte ens MP:s mandat för egen majoritet, då man tillsammans bara har 15 mandat av 31. Alliansen har 10 mandat. SD är vågmästare med 6 mandat.
Prognos: De rödgröna regerar vidare i minoritet.

Eslöv: Kommunen har styrts av en rödgrön koalition i minoritet med SD som vågmästare. Efter valet 2010 har de rödgröna 20 mandat av 49, alliansen har även de 20 mandat. Utanför blocken finns Nya Kommunpartiet Eslöv med två mandat och SD med sju mandat.
Prognos: Oklart läge

Perstorp: Kommunen har styrts av en röd-röd minoritetskoalition. Efter valet 2010 har de rödgröna 13 mandat av 35 och alliansen har 10. Utanför blocken finns det nybildade Perstorps Framtid med nio mandat och SD med tre mandat.
Prognos: Oklart läge

Östra Göinge: Kommunen har styrts av S ensamt i minoritet, även om man hade kunnat bilda majoritet med MP och V. Detta är inte längre möjligt, då de rödgröna bara får 13 mandat av 31. Alliansen blir största block med 15 mandat, medan SD får vågmästarställning med tre mandat.
Prognos: Blocköverskridande majoritet där MP stödjer alliansen

Oklart läge i kommuner med tidigare borgerligt styre

Båstad: Efter valet 2006 styrdes kommunen av en koalition mellan M, FP och det lokala Bjärepartiet. Bjärepartiet lämnade styret en tid före valet 2010. Efter valet 2010 har M och FP 16 mandat av 41. C och KD har sju mandat, de rödgröna har nio mandat, Bjärepartiet sju och SD två.
Prognos: Oklart läge

Helsingborg: Alliansen har styrt tillsammans med SPI och förfogat över 34 mandat av 65. Efter valet 2010 har emellertid både C och SPI åkt ut ur fullmäktige och alliansen har bara 30 mandat. På den rödgröna sidan får man 27 mandat och SD är vågmästare med åtta mandat, en uppgång med två.
Prognos: Ett blocköverskridande styre mellan alliansen och MP

Hässleholm: Alliansen har styrt tillsammans med lokala Folkets väl och tillsammans förfogat över 33 mandat av 61. Dessa partier får numera bara 28 mandat, mot de rödgrönas 24. SD fördubblar sina mandat från fyra till nio och blir därmed vågmästare.
Prognos: Ett blocköverskridande styre mellan alliansen och MP

Simrishamn: Alliansen har styrt tillsammans med Sjukvårdspartiet. Sjukvårdspartiet ställde emellertid inte upp i årets val och de fyra borgerliga partierna förlorade sammanlagt ett mandat och fick 22 mandat av 49. F! gjorde ett starkt val och kom in i fullmäktige med fyra mandat. De rödgröna får tillsammans 16 mandat. Utanför blocken finns dels Österlenpartiet med fyra mandat och SD med tre mandat.
Prognos: Borgerlig majoritet tillsammans med Österlenpartiet

Tomelilla: Alliansen har styrt tillsammans med Kommunens väl. KV ställde dock ej upp i årets val och de fyra borgerliga partierna förlorade sammanlagt ett mandat till 19 av 41 mandat. Även SPI kom in med ett mandat. De rödgröna fick 15 mandat och SD är vågmästare med sex mandat.
Prognos: Blocköverskridande styre mellan alliansen, SPI och MP

Sjöbo: Kommunen har styrts av en borgerlig trepartikoalition i minoritet, utan KD. Koalitionen har tappat ett mandat och når nu enbart 21 mandat av 49. Med stöd av KD, som har fyra mandat, skulle alliansen kunna uppnå egen majoritet. De rödgröna fick i Sjöbo 13 mandat, dessutom finns Sjöbopartiet med sex mandat och SD med fem mandat.
Prognos: Fortsatt borgerligt minoritetsstyre

Ystad: Alliansen har styrt kommunen tillsammans med SPI, som dock åkte ur fullmäktige i årets val. Därför har alliansen ingen majoritet längre med 24 mandat av 49. De rödgröna har 21 mandat och SD är vågmästare med 4 mandat.
Prognos: Blocköverskridande styre mellan alliansen och MP

Kristianstad: Kommunen har styrts av en borgerlig koalition utan KD men med de lokala partierna Åhuspartiet och Kristianstadsbygdens Framtid. Efter valet tappar koalitionen sin majoritet och får bara 33 mandat av 71. En återformerad allians förfogar över 32 mandat, de rödgröna har 28 mandat, ÅÅ och KF har vardera ett mandat och SD är därmed vågmästare med nio mandat.
Prognos: Oklar läge

Örkelljunga: Efter valet 2006 bildade M, C och KD koalition med SPI - men utan FP. Denna koalition förlorade fyra mandat vid valet 2010 och uppnådde därmed enbart 21 mandat av 45. Om FP går med i koalitionen når man egen majoritet med 25 mandat. Ett annat alternativ för de borgerliga är att bilda majoritet med det nybildade partiet Listan för Miljö och Omtanke, som fick tre mandat. De rödgröna har 12 mandat, medan SD fick fem mandat.

Klippan: Har styrts av alliansen, som tappar ett mandat och får 20 mandat av 41 och därmed mister sin majoritet. De rödgröna har 16 mandat och SD är vågmästare med fem mandat.
Prognos: Blocköverskridande majoritet mellan alliansen och MP

Osby: Kommunen har styrts av alliansen i minoritet. Denna allians tappade ett mandat och gick till 16 mandat av 41. Tidigare kunde alliansen förlita sig på passivt stöd från Göingepartiet, men även detta parti har gått tillbaka och har numera enbart två mandat. De rödgröna har 18 mandat och SD har fem och är därmed vågmästare.
Prognos: Oklar läge

Läget i kommuner med tidigare blocköverskridande styre:

Landskrona: Efter förra valet gick SD fram stort, samtidigt som både S och M förlorade. Detta föranledde bildandet av en blocköverskridande minoritetskoalition bestående av FP, MP och M med sammanlagt 20 av 51 mandat. Denna koalition har ökat något till 22 mandat, men får ändå inte egen majoritet. En eventuell rödgrön koalition skulle även den få 22 mandat. SD är fortsatt vågmästare med 9 mandat, en nedgång med tre mandat.
Prognos: Den blocköverskridande minoritetskoalitionen fortsätter

Trelleborg: År 2006 blev SD vågmästare, samtidigt som S tappade stort. Detta ledde till att M fick bilda en blocköverskridande sexpartikoalition i minoritet tillsammans med övriga borgerliga partier, MP samt SPI. Dessa förfogade över 24 mandat av 51. Efter detta valet har SPI åkt ur fullmäktige, men de övriga partierna i koalitionen har fångat upp deras röster så att de behåller samtliga mandat. Dessutom har ett nytt lokalparti, Söderslättspartiet, fått tre mandat. Om det partiet ersätter SPI i koalitionen får man majoritet. SD har inte fått några nya mandat, medan S tappar tre mandat. Tillsammans får alliansen 22 mandat och de rödgröna 19 mandat.
Prognos: SSP ersätter SPI i den blocköverskridande koalitionen, som därmed uppnår egen majoritet

Svalöv: Har styrts av en blocköverskridande koalition mellan S och M sedan ett mittenstyre spruckit 2004. Denna koalition fick efter valet 2010 endast 17 mandat av 35 och förlorar därför sin majoritet. Om alliansen återformeras i kommunen har man 17 mandat, de rödgröna 13 och SD blir vågmästare med fem mandat.
Prognos: Oklart läge

Burlöv: Efter valet 2006 bildade S majoritet med hjälp av M. Denna konstellation ökar sitt stöd med ett mandat till 25 mandat av 41 efter valet 2010. Om alliansen skulle återformeras förfogar man över 15 mandat, de rödgröna har 18 mandat. Utanför blocken finns Allianspartiet med ett mandat och SD med sju mandat.
Prognos: Den blocköverskridande koalitionen fortsätter

Åstorp: Kommunen har styrts av en koalition mellan S och C och denna koalition kan fortsätta regera med 16 mandat av 31. Annars har alliansen 12 mandat, de rödgröna har 15 och SD har fyra.
Prognos: Den blocköverskridande koalitionen fortsätter

Svedala: Kommunen har inte haft något styre av traditionellt snitt sedan 2002, utan största blocket tillsätter kommunstyrelsens ordförande och ärendena avgörs i fullmäktige. Kommunen har haft upp till 10 olika partier i fullmäktige. Efter valet 2010 har alliansen 22 mandat av 45, de rödgröna har 15 mandat, det lokala Barapartiet har tre mandat och SD har sju mandat.

Read More......

Lundakarnevalen och Sydsvenskan - lika jämställda?

Sydsvenskan har tagit upp ett viktigt problem inom Lunds studentvärld: jämställdhet, eller bristen av jämställdhet. Det är ett problem som funnits länge på alla nivåer inom alla områden, men också ett problem man aktivt arbetet med under många år. Det är ett problem som behöver sin granskning av den tredje statsmakten, men som man tyvärr inte mäktar med. För precis som att all jämställdhetsdebatt på nätet automatiskt mynnar ut i en "tsunami av invektiv, kvinnohat och barnsligheter", mynnar Sydsvenskans granskning automatiskt ut i att mäta en, säger en, faktor: hur många kvinnor har varit karnevalsgeneraler sedan 1849?
Visst säger det måttet något, nämligen att det brister i jämställdhetsarbetet inom Lunds studentvärld. Men det finns andra, enligt min mening viktigare poster: AF:s ombudsman, LUS ordförande, kårordförande. Det finns andra viktiga poster inom Lundakarnevalen också, och kollar man där ser man att t ex Karnevalskommittén har haft kvinnlig majoritet åtminstone under de två senaste karnevalerna.

För hur känns det att faktiskt arbeta aktivt med frågorna och ändå bara mätas genom en sak: hur många kvinnor har varit karnevalsgeneraler sedan 1849? Tja, vi kan ju pröva att göra samma sak med Sydsvenskan.
Sydsvenskan är en framgångsrik tidning i en bransch i kris. Man har målmedvetet satsat på att förnya chefsposterna inom tidningen, man arbetar aktivt med nya metoder att interagera med sina läsare och man vinner många branschpriser. En majoritet av de redaktionella cheferna är kvinnor, man lyfter fram unga invandrare eller kvinnor med utländsk bakgrund till viktiga poster. Men ska man mäta Sydsvenskans jämställdhets- och jämlikhetsarbete på samma sätt som Sydsvenskan mäter Lundakarnevalens (eller Studentlunds för den delen) jämställdhetsarbete mynnar granskningen ut i en enda slutsats: Sydsvenskan är en gubbifierad tidning av medelålders vita män för medelålders vita män, ty sedan 1848 har tidningen inte lyckats skaka fram en enda kvinnlig chefredaktör.
Kastar man den beskyllningen i ansiktet på Sydsvenskanjournalister får man genast indignerade svar på tal: "vår politiska chefredaktör är en kvinna" (läs svar på kommentar kl 17.45), eller "just nu är faktiskt kvinnor i majoritet bland övriga redaktionella chefer", men mäter man på samma sätt som Sydsvenskan mäter får man bara ett svar: Sydsvenskan har misslyckats i sitt jämställdhetsarbete. Vad tänker ni göra åt det? Mitt förslag till lösning: granska Studentlund på samma sätt som ni själva vill bli granskade, mät inte bara en symbolpost.

Read More......

Inga särlösningar för Skåne

Jag var med i kanten (i flera avseenden ...) i arrangemanget kring ministern för nordiskt samarbete Cristina Husmark Pehrssons hearing om gränshinder i Öresundsregionen på Börshuset i Malmö igår. Ett halvår har snart gått sedan den nya borgerliga regeringen tillträdde och de har visat mer vilja att i varje fall ta reda på vilka problem som gränspendlarna upplever än den förra regeringen. Dagen var upplagd som så att ministern först fick träffa representanter från olika myndigheter i Skåne (se regionrådet Pia Kinhults referat), sedan en presskonferens följt av ett enskilt möte med Pendlarföreningen Öresund och Föreningen Öresundsborger.

De sista två timmarna veks åt ett arrangemang där ministern fick ta del av vanliga gränspendlares problem i en öppen och tv-sänd hearing. Jag betvivlar faktiskt att det kom fram några nya problem (eller förslag till lösningar) jämfört med vad hon fått från myndigheterna eller Öresundsborgers 60-punkters lista, men det var nog ändå nyttigt för både allmänheten (c:a 200 personer var närvarande) och ministern att kunna träffas på detta öppna sätt.

Meningen var aldrig att ministern skulle komma med några färdiga lösningar, utan bara att få med sig problemformuleringarna och förbättringsåtgärderna till den övriga regeringen i Stockholm. Som socialförsäkringsminister har hon visserligen några av frågorna på sitt bord, men i princip alla frågor ligger även på UD:s bord, liksom på finansens. Detta faktum retar några bloggare, som Federalisten, men jag är inte särskilt förvånad med tanke på hur oerhört långsamt politikens kvarnar mal och även Kvällspostens politiske redaktör Peter J Olsson verkar hysa viss förståelse för ministerns agerande.

Jag delar dock Agera regionalts och Federalistens frustration över att det verkar stört omöjligt att få istånd någon regional särlösning för Skåne vad gäller gränsgångare, men det var å andra sidan inte heller särskilt väntat och ministern var glasklar över detta. Men detta är en fråga som engagerar fler och fler skåningar och jag är övertygad om att regeringen måste ta problemen på allvar, innan de blir till en politisk belastning. Annars får Cristina göra som pendlarpanelen tyckte vore bäst för Öresundsintegrationen, nämligen att förmå Fredrik Reinfelt och Anders Borg att flytta till Skåne.

Pingat på intressant.se och andra bloggar om:, , , , , .

Read More......

Skånska Betraktelser tillbaka

Efter några månader i frysboxen är Skånska Betraktelser tillbaka på nätet igen. Du som har varit här tidigare märker att omkring 90 % av de tidigare inläggen är borta. Det beror på diverse anledningar, men i vilket fall som helst fokuserar bloggen på skånsk politik och regionfrågan från och med nu. I inlägg under de närmaste veckorna kommer jag kommentera ansvarskommitténs slutbetänkande och den respons den fått från olika håll.

Read More......

Om EU vore som Sverige...

Sydsvenskan Dagbladet hade en huvudledare den 28 januari där man välkomnade den förmodade regionaliseringen som ansvarskommitténs betänkande kommer att leda till. Men perspektivet var "ju större desto bättre", dvs man välkomnade en "Södra Götalandsregion" som omfattade såväl Kalmar som Halmstad. Skälet till detta var "effektivitetsskäl". En eller ett par miljoner invånare per region, ett universitetssjukhus osv skulle leda till effektiva regioner. Samtidigt desavouerade man löjlig röd-gul chauvinism och menade att regional identitet har inget att göra med denna effektivitet. Anders L Hansson, en av författarna bakom Stadga för Scania, skrev ett intressant svaromål i en krönika i dagens Skånska Dagbladet.

Se även Föreningen Skånelands Framtids genmäle på Agera regionalt och blogginlägg på Federalisten.

Read More......

Sydsverige vs. Skåne-Blekinge

Sydsvenskan verkar ha kommit över förslaget till slutdokument från Ansvarskommittén. Enligt detta kommer Sverige delas in i regionkommuner, större än dagens landstingskommuner, möjligen med utgångspunkt från den så kallade NUTS2-indelningen av Sverige. När Sverige gick med i EU bad Kommissionen Sverige att dela in landet i NUTS2-områden för statistiska syften. SCB plockade då fram en statistisk indelning av Sverige de gjorde någon gång på 1970-talet, kallat Riksområden. Kortfattat kan sägas att NUTS1 är stater eller samling av delstater, NUTS2 är mindre stater, delstater eller samling av distrikt (som Riksområden i Sverige) och NUTS3 är distrikt, som länen i Sverige. Det intressanta är att den statistiska uppdelning av Sverige som SCB gjorde på 70-talet nu bildar basen inte bara för EU:s strukturfondsarbeten i Sverige, utan också för hela den framtida administrativa uppdelningen av Sverige.


Det kan också vara av intresse att veta att den officiella NUTS2-benämningen för Skåne och Blekinge län - Sydsverige - helt skys av företrädarna för Region Skåne och Region Blekinge, man skriver enbart Skåne-Blekinge i alla officiella dokument till regeringen och kommissionen (med brasklappen "Sydsverige=Skåne-Blekinge" på försättsbladen).

Förslaget i sig verkar vara en stor besvikelse för alla hittillsvarande partier i regionfullmäktige. Enligt Sydsvenskan kommer de nya regionerna inte få några som helst utökade kompetenser jämfört med vad Skåne och Västra Götaland har idag.

Read More......

Nya skånska län?

Som en del i den politiska omstöpningen av Region Skåne efter femklöverns maktövertagande kommer man stadfästa den fyrdelning av Skåne som finns mellan kommunerna. Idag finns det fyra geografiska samarbeten för Skånes kommuner: Nordväst, Nordost, Sydväst, Sydost. I och med förslaget för ny politisk organisation av Region Skåne kommer man avskaffa de fem distriktsnämnderna (som utgår från sjukhusorganisationen) och ersätta den med fyra delregionala beredningar för tillväxt och hälsa, vars gränser motsvarar de delregionala kommunsamarbetena.


Beredningarna ska samverka med kommunerna inom områden som närsjukvård, folkhälsa, trafik, kultur och miljö. De har ingen beslutanderätt, men de ska ledas av regionråd och ha förslagsrätt till fullmäktige. Syftet med detta är bättre förankring av Region Skåne bland kommuner och medborgare, samt bättre fokus på helheten av Region Skånes verksamheter.
Det är förvisso behövligt, Region Skåne behöver bli mer region och mindre landsting. Faran med denna uppdelning är förstås att det man vinner i verksamhetshelhet förlorar man i regional helhet. I stället för en strikt uppdelning i sjukvård/kollektivtrafik/utveckling/kultur får man en strikt uppdelning i nordväst/nordost/sydväst/sydost - och det kan inte gagna ett Skåne, vars 33 kommuner och två landsting i ett anfall av osedvanlig enighet ledde processen mot ett enat Region Skåne för tio år sedan.

Read More......

 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.